KUDUP PERANG (Tuah Sujana)

KUDUP PERANG  (Tuah Sujana)

MAKSUD

Rangkap 1


Peperangan akan mengakibatkan kezaliman dan penindasan serta membangkitkan perasaan dendam antara satu sama lain. Namun begitu kita perlu bersyukur kerana walau dihimpit kesengsaraan oleh perang masih ada insan yang berani untuk bangkit berjuang walaupun dalam keadaan dikongkong dan disekat kebebasannya. Dia juga masih dapat memberikan harapan masa depan yang lebih baik. Timbul persoalan tentang siapakah pemimpin yang sejati.

Rangkap 2


Kita tidak sempat menganalisis dan berfikir untuk masa depan ketika konflik dan pertarungan untuk memegang tampuk kekuasaan. Pertentangan menjadi permusuhan yang menimbulkan pelbagai tafsiran yang mengelirukan. Timbul persoalan siapakah yang akan memusnahkan pendusta?

Rangkap 3


Sekiranya pejuang tersebut seperti Tuah, kita masih tidak dapat menyanjunginya sebagai seorang panglima yang paling gagah kerana keampuhan kesetiaannya terhadap kerajaan bukan menjadi ukuran teguhnya neraca keadilan. Kadang-kadang kesetiaan itu dimusnahkan oleh pengadu domba. Kesannya memberikan kesengsaraan dan penderitaan serta menjatuhkan maruah negeri.

Sekiranya pejuang tersebut seperti Jebat, kita tidak boleh melabelkannya sebagai pengkhianat kerana kita masih mengingati keadilan yang musnah kerana fitnah yang bermaharalela. Ada orang mengaguminya sebagai tokoh pejuang.

Rangkap 4


Perebutan kuasa telah melenyapkan pelbagai tipu daya yang sering dikaitkan dengan kepalsuan. Akhirnya, telah mengembalikan kebenaran kepada haknya, memberikan kesejahteraan dan melenyapkan perasaan dendam.


TEMA

Peperangan mengakibatkan kezaliman dan mencetuskan semangat perjuangan

Peperangan menyebabkan kezaliman, penindasan dan perasaan dendam. Selain itu, peperangan juga mencetuskan semangat perjuangan untuk menentang kezaliman dan menegakkan keadilan.


PERSOALAN

1.            Pengorbanan diri untuk orang lain.

Contoh: kesanggupan berkorban demi menegakkan kebenaran dan keadilan.

2.            Kesan peperangan.

Contoh: dalam peperangan berlaku tipu daya dan muslihat serta telah membangkitkan perasaan dendam antara satu sama lain.

3.            Menegakkan keadilan

Contoh: menjadi tanggungjawab setiap orang untuk menghentikan kezaliman dan penindasan demi menegakkan keadilan.

4.            Kesetiaan terhadap negara

Contoh: setiap orang mesti menunjukkan kesetiaan terhadap negara yang didiaminya.

5.            Penilaian perlu dibuat secara adil berdasarkan konteks.

Contoh: Tindakan Jebat memberontak adalah untuk menuntut keadilan terhadap Tuah dan bukan penderhakaan kepada raja.


BENTUK SAJAK

1.         Terdiri daripada enam rangkap.


2.         Bilangan baris dalam setiap rangkap tidak sama. Rangkap pertama; sebelas baris, rangkap kedua; sepuluh baris, rangkap ketiga; sepuluh baris, rangkap keempat; enam baris, rangkap kelima; lapan baris dan rangkap keenam; empat baris.


3.         Jumlah patah kata dalam setiap baris juga tidak sama iaitu antara dua hingga enam patah kata dalam satu baris.


4.         Bilangan suku katanya antara empat hingga tujuh belas suku kata.


5.         Rima akhirnya tidak sama.


GAYA BAHASA

1.         Personifikasi - sering mengudupkan putik dendam, kerana membenarkan sepasang mata, untuk berlari dengan tangan bergari, teramat lara kita menjahit semula


2.         Metafora - mengudupkan putik dendam, menumbuhkan kelopak rahsia, Perang pun melecurkan lidah muslihat


3.
Anafora -
untuk berlari dengan tangan
bergari


untuk sehari lagi; sambil bertanya:

4.         Responsi  -mewarnakan keindahan pada hodohnya

menjungkitkan amarah pada damainya


5.         Sinkope  - Andai namamu Tuah, Andai namamu Jebat,


6.         Simile  -  seperti perawan


NILAI

1.            Keberanian – penyajak berani mencari jawapan dan kepastian antara pahlawan dengan pengkhianat.


2.            Keadilan – Tuah dan Jebat hendaklah diadili dengan saksama.


3.            Keinsafan – penyajak insaf bahawa peperangan dan perbalahan akan menggugat kedamaian hidup.


4.            Kerajinan – usaha yang gigih dan bersungguh-sungguh untuk membina kebahagiaan hidup semula selepas peperangan perlu dilakukan.


PENGAJARAN

1.            Kita mestilah berani meluahkan perasaan dan hujah tentang sesuatu perkara yang benar.


2.            Kita mestilah menjadi seorang pemimpin yang berkewibawaan demi menjaga maruah diri dan keluarga.


3.            Kita mestilah bertanggungjawab menyelesaikan segala tugasan yang diberikan kepada kita sebagai seorang pemimpin.


4.            Kita mestilah amanah dalam usaha menjalankan tanggungjawab sebagai seorang yang memimpin sesuatu organisasi.


5.            Kita mestilah adil dan saksama dalam segala perbuatan demi memastikan kesempurnaan sesuatu organisasi yang kita pimpin.


.